Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiƫren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zondag 31 december 2017

Vakje per Week 2017Eigenlijk waren Annelies en ik van plan om te stoppen na 3 jaar Randje per Week... Maar in de loop van 2016 begon er toch weer iets te borrelen en besloten we om toch weer een jaar borduurplezier voor jullie te verzorgen!
Inspiratie vormde de "Mama" lap van Marlies Molman die regelmatig voorbij kwam op de Randje per Week Facebook groep. Marlies heeft zelf een lap samengesteld bestaande uit allemaal rechthoekige vakjes die gevuld zijn met diverse motiefjes etcetera. Dit bracht ons op het idee om wederom de verzameling schoollapjes van Annelies in te duiken en kleine motiefjes, patroontjes en "stopwerk" (doorrijgwerk) te verzamelen, die in een vakje passen.

We zijn uiteindelijk tot een totaal van 48 vakjes gekomen, vanwege de vele mogelijkheden die dit aantal biedt. 48 is namelijk deelbaar door 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. Hierdoor kun je op vele verschillende manieren een lap samenstellen!
Ieder vakje is 29 kruisjes breed en 49 kruisjes hoog. Wij hebben een geheel samen gesteld van 8 vakjes naast elkaar en 6 rijen vakjes onder elkaar. Het geheel wordt omlijst door een mooie rand en wordt dan 283 kruisjes breed en 339 kruisjes hoog.


Afmeting 283W x 339H kruisjes
28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 51 x 62 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 45 x 54 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40 x 48 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36 x 43 cm

Het patroon wordt in twee kleuren geborduurd, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt. Ook kun je de indeling van de vakjes naar eigen inzicht aanpassen of zelf vakjes toevoegen. Annelies gaat bijvoorbeeld 3 vakjes naast elkaar borduren op een linnenband van 20 cm breed.
Het patroon wordt in 48 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar weer een prachtig borduurwerk hebt.
Het eerste deel wordt op zaterdag 14 januari 2017 gepubliceerd (hebben wij dit jaar ook eens Kerstvakantie!). Daarna verschijnt er iedere week een nieuw vakje op het blog.

Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:
Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Naturel 12,6 draads), afmeting: 70 x 100 cm. Dit is ruim, maar dan heb je ook nog ruimte over voor eigen inbreng.
Garen: 12 strengen van een hoofdkleur en 3 strengen van een tweede kleur DMC (bijvoorbeeld DMC 815 en 930).

Als je net als Annelies op borduurband gaat werken, heb je 2 meter band van 20 cm breed nodig.

Een naam was dit jaar niet moeilijk te verzinnen. We borduren heel 2017 aan een "Vakje per Week". De naam van het blog en de Facebookgroep blijft echter ongewijzigd "Randje per Week".

We wensen jullie ook in 2017 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.Actually Annelies and I would stop after 3 years of Randje per Week... But during 2016 something started itching again and we decided to do another year of Stitching pleasure!
We were inspired by the "Mama" sampler of Marlies Molman, which she showed a few times on the Randje Per Week Facebook group. Marlies assembled this piece with rectangles filled with all kind of motifs. This brought us to the idea to once again dive in Annelies' collection of School samplers and collect small motifs, patterns and darning patterns, that will fit into a rectangle.

At long last we came to a total of 48 boxes, because of the large amount of possibilities with this number. 48 can be divided into 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. This way you can assemble a Sampler in many ways!

Each rectangle is 29 crosses wide and 49 crosses high. We assembled a piece with 8 boxes next to each other and 6 rows. The whole piece is framed by a nice border and the total will be 283 crosses wide and 339 crosses high.


Size 283W x 339H crosses.
28 count: 51 x 62 cm
32 count: 45 x 54 cm
36 count: 40 x 48 cm
40 count: 36 x 43 cm

The design is stitched in two colors, but of course you can give it your own twist and stitch it in each color combination you would like. You can also change the way the boxes are arranged to your own likings or add extra boxes. Annelies for example will stitch 3 rectangles next to each other on a 20 cm wide linen banding.
The pattern will be published in 48 parts on http://randjeperweek.blogspot.nl. Each week you can download a part, so you'll have a complete piece at the end of 2017.
The first part will be published on Saturday 14 January 2017 (so we can celebrate the Holidays also, this year!). From there on each week a new rectangle will be published on the blog.

If you're going to make the Sampler the way we designed it you'll need:
Cross stitch fabric (for exampler Zweigart Belfast linen Natural 32 count), 70 x 100 cm. This is ample, but it gives you enough space to make your own twist.
Floss: 12 skeins of the main color and 3 skeins of a second color (for example DMC 815 and 930).

When you - like Annelies - are going to stitch on a banding, you'll need 2 meters of 20 cm wide.

It wasn't hard to think of a name this year. In 2017 we're stitching a "Vakje per Week". The name of the blog and Facebook group will remain "Randje per Week" though.Enjoy stitching the 2017 project!

Creative greetings,

Annelies and Simone.

zaterdag 24 juni 2017

Vakje per Week 2017, deel 24

Met deze beestjes komen we op de helft van Vakje per Week!
With these creatures we're halfway Vakje per Week!

Sorry, niet op tijd klaar....
Sorry, wasn't finished in time...
© Atelier Soed Idee
Foto's Annelies van den Bergh ©


zaterdag 17 juni 2017

Vakje per Week 2017, deel 23


Deze week een grafisch motief in twee kleuren.

 This week a graphic motif in two colors.

Atelier Soed Idee ©
Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 10 juni 2017

Vakje per Week 2017, deel 22


We gaan deze week weer doorrijgen! Ik vind het superleuk om te doen, maar voor diegenen die er wat meer moeite mee hebben of op Aida borduren, heb ik deze keer ook een alternatief in kruissteek gemaakt.
This week we have a darning Vakje again! I love to stitch this but for those of you who find this hard to stitch or working on Aida, I made an alternative in cross stitch.

Ik ben eindelijk weer bij, dus deze week ook weer foto's van mijn lap in rood en blauw.
I'm finally cought up again, so these week also pictures of my piece in red and blue.

Foto's: Atelier Soed Idee ©


En zoals iedere week; de mooie, blauwe vakjes van Annelies:
And as always; the pretty, blue Vakjes from Annelies:
Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 3 juni 2017

Vakje per Week 2017, deel 21


 Ik zie sterretjes! *** Je borduurt de sterretjes met de 2e kleur (of een kleur naar keuze natuurlijk).

I see stars! *** You stitch the stars with your second color (or any color of your choice).

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 27 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 20


Uiteraard kan een alfabet niet ontbreken in de vakjes! Niet te moeilijk met deze warmte....

Of course we must have an alfabet in the Vakjes! Nice and easy with the warm weather...

Foto's: Annelies van den Bergh ©zaterdag 20 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 19

Dit Vakje lijkt in eerste instantie heel ingewikkeld, maar dat is het zeker niet! Je moet het eigenlijk "uit elkaar" trekken en het op een Holbein-achtige manier borduren:

This Vakje looks complicated, but it really isn't it! You must see all the rows seperate from each other and stitch them in a Blackwork manner:


Ik hoop dat dit meer duidelijk maakt? Je borduurt het op en neer. Rij 1 heen, rij 2 terug, rij 3 weer heen en rij 4 weer terug. Horizontaal doe je op dezelfde manier van rechts naar links en weer terug.
I hope this makes sense? You stitch up and down. Row 1 down, Row 2 up, Row 3 down again and Row 4 up again. Horizontal you do the same from left to right and back again.

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 13 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 18

Jullie kunnen opgelucht adem halen! Deze week een makkelijk, maar liefdevol vakje. ♥

You can relax now. This week an easy, but loving Vakje. ♥

Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 6 mei 2017

Vakje per Week 2017, deel 17


Deze week gaan we wat andere steken doen dan kruissteek! Kijk ook goed naar de foto van Annelies haar Vakje, want mijn borduurprogramma kon hier niet goed mee overweg.
Het kleine blauwe sterretje is de koninginnesteek (dus MET een gaatje in het midden)

This week we're stitching some special stitches! Please take a good look at the picture of Annelies' Vakje, because my stitching software, wasn't aible to produce a correct chart for this.
The little blue star is an Algerian eyelet stitch.

Bron: Nenne Design
De rode, grotere ster op het patroon is eigenlijk een bloemetje in de "Lazy Daisy"steek.

The red, larger star on the chart is actually a "Lazy Daisy" stitch.
En dat ziet er dan zo uit:

Which will look like this:

Foto's: Annelies van den Bergh ©

Borduur je het patroon op de grote lap, dus MET de rand? Let dan op het middelpunt van de rand, linksonder op het patroon! Aangegeven met een ➤. Er zitten nu geen verrassingen meer in de rand, dus als je je verveelt, kun je verder borduren aan de rand.

Are you stitching the patterns as a large piece, WITH the border? Please pay attention to the center of the border,bottom left on the chart! Marked with a ➤. There are no more surprises in the border, so if you're bored, you can continue with the rest of the border.

Ik ben bezig met de laatste dingen in mijn Atelier, volgende week ben ik weer bij ;)

I'm working on the last finishing things in my new Atelier, next week I'm all caught up again ;)zaterdag 29 april 2017

Vakje per Week 2017, deel 16

Deze week weer een "makkelijk" vakje in kruissteek!

This week an "easy Vakje in cross stitch. 

Foto's: Atelier Soed Idee ©
En er is weer een rij vol!
And we have another row ready!Foto's: Annelies van den Bergh ©

Het band krijgt ook al een hele lengte.
The banding is quit long already.